Beskrivelse:

ShanayaTemplet  – Sjælens rejse

Velkommen til mit univers af lys og kærlighed. Det er skabt til dig, der ønsker dyb indre fred og frihed. Dig som søger helhed og en dybere mening i dig – igenem vækkelse af din sjæl og forening med lyset i dit hjerte.

Sammen bygger vi bro imellem dit fysiske og dit sjælelige liv, så du skridt for skridt transformere ind i dit sjælslys og genskaber kontakten til din sjæls højeste bevidsthed. Herfra lever og skaber du dit liv i samklang med din sjæls dybeste kald og højeste livsformål.

Transformation er en rejse:

Der er mange skridt på rejsen til at transformere ind i lyset og genskabe og styrke kontakten til din sjæl og din sjæls oprindelse. Jeg arbejder altid ud fra, hvad du er klar til at modtage og åbne dig imod.

Vil du tage skridt på din rejse med mig, vil jeg elske at samarbejde og gå vejen med dig.

Lyset og kærligheden som den højeste universelle energi og kraft:

Jeg arbejder med lyset og kærligheden, som den højeste universelle energi. Som den livgivende og Guddommelig kraft, vi alle er en del af – og som er en del af os.

Jeg oplever min rolle som tjener for lyset og jeg formidler og arbejder igennem min sjæl i samarbejde med opstegne mestre, engle og ærkeengle, stjerneenergier og stjernefolk, Gaia og andre lysvæsener fra højere bevidstheder i de kosmiske og galaktiske lag.

Kærlige lyshilsener Ann ”Shanaya” Meier 

Hos ShanayaTemplet finder du:

Sjælehealing: Du får et stærkt energifelt med blidhed, ro og omsorg, hvor du kan tage vare på og forløse og opløse ubalancer i krop, sind og sjæl. For at vække din sjæl og tænde lyset i dit hjerte, så du skaber en dybere og renere kontakt til din sjæl og åbner til din sjæls højeste bevidsthed og potentiale.

Sjælemøde: Du får et trygt rum til at møde dig selv – din sjæl – alt det der er dig. Igennem samtale og blide guidninger ser du dig selv i lyset fra din sjæl. Her genfinder du din sandhed og forener dig med din sjæls dybeste kald og højeste bevidsthed.

Sjælelæsning: er en lydfil med ca. 30 minutters beskeder, der belyser den du er i dit hjerte. Lydfilen indeholder et kanaliseret budskab omkring det sted du er i livet lige nu samt en afklaring af dit livsformål, dit potentiale, dine muligheder og dine unikke evner– set i lyset af din sjæl.

Budskaber til din sjæl – åbninger til din sjæls potentiale:  En personlig formidling med kanaliserede budskaber og healing fra lyset og højere bevidstheder, der støtter dig til et liv i balance med hele dig.

Du får en personlig lydfil med kanaliserede budskaber, der er designet til at skabe åbninger og vække genklang i dig, så du folder din sjæls unikke stemme og potentiale ud.

Lys Cirkel // fællesskaber: er kærlige og nærende fællesskaber, hvor vi arbejder med udgangspunkt i lyset og kærligheden, som den højeste Guddommelige energi og kraft. For at udvide bevidstheden, opgradere vores energier og styrke vores lys. Og for at skabe plads til mere af vores sjæls bevidsthed, potentiale, kvaliteter og evner i os. Min intention med Lys Cirkler er at skabe rum og fællesskaber, hvor vi mødes på lige fod med hinanden. Hvor vi deltager og bidrager ud fra det sted, vi hver især er på vores sjæls rejse. Læs mere på lyscirkler.dk

Sjæle Retreats: Opnå indre stilhed og skab en dyb og tæt kontakt til din sjæl igennem din krop. Så du lytter til sjælens stemme og lever og skaber et liv i harmoni med din sjæls kald og højeste bevidsthed.

Du kan læse mere på min hjemmeside https://shanayatemplet.dk

På min youtube kanal finder du gratis healing meditationer, kanaliserede budskaber, beskrivelser af tidens energi og andet jeg føler mig kaldet til at dele.

https://www.youtube.com/c/AnnMeierShanayaTemplet